12/09/2019

Οι μαθητές του Ρεθύμνου μαθαίνουν να έχουν «κράνος πάντα και παντού»


More Story
«Κράνος πάντα και παντού»
Μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία πήραν ο ΣΥΝΠΟΛΙΣ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας...