28/05/2016

Δημιουργία μουσείου Μάχης Κρήτης στο Ρέθυμνο


More Story
Πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ανασύρθηκαν από τον πυθμένα του ενετικού λιμανιού
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Από σκουπίδια...