30/03/2016

Δότες ζωής, γιατί… είμαστε αίμα σου!


More Story
Πρώτη προτεραιότητα η βιωσιμότητα και η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου
«Eίναι επιτακτική ανάγκη να συμβάλουμε στην εύρυθμη και απρόσκοπτη...