30/03/2016

Πρώτη προτεραιότητα η βιωσιμότητα και η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου


More Story
Κάθε πράγμα στον καιρό του…
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ. Τις ενστάσεις του σχετικά με την προοπτική...