30/04/2020

ΣΥΝΠΟΛΙΣ: Στηρίζουμε έμπρακτα το νοσοκομείο και το ιατρικό προσωπικό


More Story
Μια γόνιμη συνεργασία ξεκινά ο ΣΥΝΠΟΛΙΣ και ο Λαογραφικός Όμιλος Κρήτης «Νικηφόρος Φωκάς»
Υπεγράφη το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, το Σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης...