13/11/2016

ΤΡΕΧΩ – ΒΑΔΙΖΩ – ΠΡΟΣΦΕΡΩ, σε συνεργασία με τον “ΣΥΝΠΟΛΙΣ”.


More Story
Δωρεά νέου αναισθησιολογικού μόνιτορ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΣΥΝΠΟΛΙΣ» • Χάρη στην ανταπόκριση...